Cornerstone Ministries bidt voor het baanbreken van Gods koninkrijk in alle ‘domeinen’ van de samenleving.