Cornerstone Ministries ontwerpt events gericht op het toerusten en bemoedigen van leiders in ieder van de 7 invloedssferen. Onze visie is om cultuurveranderaars te zien opstaan die aan de hand van 5G koninkrijkswaarden gaan uitdragen in hun cirkel van invloed.